nl Dutch

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden 

De door Xperon Golf BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Xperon Golf BV streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie. 

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Xperon Golf BV ingericht en worden ook niet door Xperon Golf BV onderhouden. 

Xperon Golf BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie,  informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of  informatie van of via een website die naar een website verwijst, informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst. 

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Xperon Golf BV.

Laatste update: 29-07-2021

Xperon Logo

Deze website gebruikt cookies om bezoekersstatistieken te meten en om de website gemakkelijker en persoonlijker te maken. Cookies zijn NIET gevaarlijk. Ze verwijderen geen gegevens van uw computer of beschadigen geen bestanden of programma's.